piątek, 28 czerwca 2013

Ciągle czekam na.... / Ständig warte ich auf...


Nie wiem, kto śpiewał to kiedyś. Ale na deszczowy piatek było w sam raz, nawet jeśli brzmi tak jakoś hmmm... Prosimy o wiecej słońca....Ich weiß nicht, wer das  früher gesungen hat. aber für einen trüben Freitag war das angepasst, auch wenn es irgendwie... klingt. Wir bitten um mehr Sonne...